ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุประวีณ์ อุทปา
ตำแหน่งครู