ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลคณะกรรมการสภานักเรียโรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม.มหาสารคาม
ตำแหน่ง