ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชัยวัฒน์ ศรีสอาด ครูอัตราจ้าง
2 นางสาวปาลิตตา ปุริสังข์