• 66 มีค มอบเงิน รอยต่อ ม 3.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3

 • 1678955686- รับสมัครนักเรียน.jpg

  สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม

 • 1678338887-.jpg

  กำหนดการและระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 • 1678254072- 2.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2

 • code.jpg

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

 • 1677728589-1.JPG

  พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

 • 2.JPG

  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 2023

 • 1677552883-.jpg

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

 • 1676520785-.jpg

  กิจกรรม Open House โรงเรียนนาภูพิทยาคม

 • 1676519999- 66.jpg

  กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร