• 1654485846-.png

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้วายชนม์ คุณครูเชาว์ กิมิเส

 • 2565.png

  เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • .png

  สวัสดีปีใหม่ไทย 2565

 • 45 ปี นาภูพิทยาคม.png

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม เชิญร่วมทอดผ้่าป่าการศึกษา เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน

 • 1645196920- 2565-900x2100.png

  โรงเรียนนาภูพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

 • พร้อม(1).png

  นาภูพิทย์พร้อม

 • 278263.jpg

  ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละ

 • 1636856378893.jpg

  ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้

 • 253932431_1911127479068427_3807748502236831881_n.jpg

  ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 • 250518613_1906819272832581_7507642296962718174_n.jpg

  ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร